Законодавча база

Закони України
  Конституція України
  Конвенція про права дитини
  Загальна декларація прав людини
  Декларація прав дитини
  Кодекси
  Закон України про освіту
  Закон України про профтехосвіту
  Закон України про загальну середню освіту
  Закон України про охорону праці
  Закон України про пожежну безпеку
  Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
  Закон України про дорожній рух
  Закон України про автомобільний транспорт
  Закон України про колективні договори
  Закон України про ліцензування господарської діяльності
  Коментар до Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності»
  Закон України про відпустки
  Закон України про оплату праці

Постанови Кабінету міністрів України
  Постанова КМУ №1240 05.08.98. Положення про ПТНЗ
  Постанова КМУ №1380 29.08.03 Про ліцензування освітніх полслуг
  Постанова КМУ №1090 08.08.07 Про ліцензування діяльності
  Постанова КМУ№ 956 03.06.99 Про ступеневу профтехосвіту
  Постанова КМУ №65 20.01.98 Положення про освітні рівні
  Постанова КМУ № 1135 17.08.02 Державний стандарт ПТО
  Постанова КМУ№ 992 07.06.99 Порядок проходження практики
  Постанова КМУ № 511 20.05.09 Про видачу посвідчення водія
  Постанова КМУ №346 14.04.97 Про відпустки до 56 днів
  Постанова КМУ №1242 Про інструкції з діловодства

Накази Міністерства освіти і науки України
  Наказ МОН № 419 30.05.2006 із змінами в 2015 році
  Наказ МОН № 59 26.01.11 Про ведення журналів
  Наказ МОН № 387 02.04.15 Замовлення свідоцтв
  Наказ МОН № 847 24.12.03 Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг
  Наказ МОН №499 14.05.13 Правила прийому в ПТНЗ
  Наказ МОН №930 06.10.10 Положення про атестацію пед.працівників
  Наказ МОН №430 30.11.93 Положення про МНВК
  Наказ МОН № 563 01.08.01Про організацію роботи з охорони праці
  Наказ МОН №348-7030.09.98 Про пожежну безпеку
  Наказ МОН №304 18.04.06 Перевірка знань навчання з о.п.
  Наказ МОН №1547 30.12.14 Положення про ДПА
  Наказ МОН №371 05.05.08 Про затвердження критеріїв оцінювання
  Наказ МОН № 1022 17.09.12 Про форму заяви на ліцензування
  Наказ МОН № 762 14.07.15 Про переведення учнів
  Наказ МОН 1099 22.09.11 Всеукраїнські учнівські олімпіади
  Наказ МОН Підключення до ЄДБО
  Наказ МОН Про завердження статутів
  Наказ МОН №535 30.04 2014 Підвищення кваліфікації працівників
  Наказ МОН Положення про МНВК